Atatürk’ü unutmadığımız ve unutturamayacakları nice 89. yıllara.

(Source: mertbiseylerdiyo)

archive older ›
https://twitter.com/EkinsuBuyurgan
Ask
theme by Robin Wragg